Art Aparat na festivalu MitOst mreže u Atini

Maja Ćurčić, jedna od osnivačica Art Aparata, u okviru MitOst festivala održala je predavanje i radionicu sa temom „Upotreba muzike kao moćnog alata za društveno uključivanje“. Ova radionica bila je namenjena mladim stručnjacima iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja. Radionica se bavila ispitivanjem uloge muzike za postizanje pozivinih promena u društvu, posebno u radu sa osetljivim grupama.

MitOst internacionalna mreža sa sedištem u Nemačkoj je osnovana 1996.godine. U pitanju je kulturna mreža sa oko 1400 članica iz 45 zemalja i kroz svoj rad za cilj ima podsticanje kulturne razmene i aktivne participacije građana u Evropi. Svake godine mreža organizuje razne programe saradnje i pokretač je više internacionalnih programa namenjenih organizacijama civilnog društva(Theodor-Heuss-Kolleg, Dialogue for Change, Advocate Europe, Citizens Lab, Tandem Europe, Actors of urban Change, Balkans, Let’s get up i mnogih drugih). MitOst služi i kao platforma za razvijanje novih formi i izraza u kulturi.

Mit Ost festival je mesto gde se jednom godišnje sastaju članovi organizacija koje se bave podsticanjem pozitivnih promena u društvu u celoj Evropi i šire. Cilj festivala je povezivanje i ostvarivanje saradnje među članovima mreže koji kroz kulturu deluju u svojoj lokalnoj zajednici, kao i saradnje članova kroz internacionalne projekte.

Art Aparat je deo MitOst mreže od 2018. godine.