Raspevano Svratište podržano od Ministarstva kulture u 2019. godini

Projekat Raspevano Svratište: Pevamo na romskom! dobio je podršku Ministarstva kulture Republike Srbije za 2019. godinu. 

Ministarstvo kulture Republike Srbije je jedan od prvih donatora koji su prepoznali značaj ovog projekta za decu uključenu u život i rad na ulici, kao i za širu javnost još 2016. godine i svojom donacijom omogućili su nam da započnemo našu sezonu.

Ministarstvo kulture Republike Srbije takođe je naš najverniji donator i podržava nas redovno u protekle četiri godine, zbog čega im se posebno zahvaljujemo. 

Projekat Raspevano Svratište – Pevamo na romskom! predviđa rad na jačanju kulturnog identiteta romske dece uključene u život i rad na ulici, kroz rad na obradi pesama iz romske kulture, kao i senzibilizaciju šire javnosti sa problemima sa kojima se ova deca suočavaju.